ONZE VISIE TOT OPLEIDEN

Waarom leiden wij leerlingen op?
Als bedrijf leiden wij leerlingen op omdat wij het belangrijk vinden dat enthousiaste mensen die zich voor het bakkersvak interesseren een goede kans krijgen zich te ontwikkelen als een volwaardige en goede vakman/vrouw. Dat we in de toekomst over voldoende brood- en banketbakkers, vakspecialisten pur-sang beschikken, is de verantwoordelijkheid van de gehele bakkerij branche. Dus ook van ons bedrijf. Wij nemen die verantwoordelijkheid serieus en investeren zo in de toekomst van de bakkerij branche en vooral in de toekomst van de leerling. Jonge mensen enthousiast maken voor het vak, nog enthousiaster maken voor hun eigen kunnen, door middel van het overdragen van onze vakkennis, visie en enthousiasme geeft een enorme voldoening en impuls aan ons bedrijf.
Wat voor een bedrijf zijn wij?
Luxe Bakkerij Martin is een speciaalzaak in brood, banket/patisserie en chocolade. Wij zijn een ambitieus, enthousiast en dynamisch bedrijf.
Ambitieus:
Wij hebben de ambitie om elke dag weer de lekkerste en mooiste producten van Nederland te maken. Onze klanten te ontvangen als gasten, uitleg te geven over onze producten en advies en ideeën geven over een lekkere invulling van bijvoorbeeld een ontbijt, feestje of een gezellig avondje.
Enthousiast:
Dat zijn onze medewerkers, een team van vakmensen, dat er elke dag weer voor gaat, de puntjes op de i wil zetten. Dat kan alleen met een gezonde dosis enthousiasme.
Dynamisch:
Wij zijn een bedrijf dat volop in beweging is. Onze producten en service blijven verbeteren, vernieuwen en aanpassen. Om zo, zo goed mogelijk aan de wensen van onze klanten te gemoed te komen en ze blijven te verrassen.
Luxe Bakkerij Martin is een ambachtelijke bakkerij waar alleen gebruik wordt gemaakt van kwaliteits grondstoffen. Hierdoor is er voor de leerling de mogelijkheid dat hij breed opgeleid kan worden. Je werkt in een modern bedrijf, met medewerkers die actief en stimulerend zijn best zullen doen om leerlingen alle vaktechnieken te leren. Zo al eerder beschreven werk je in een enthousiast team, waar een prettige en gezellige werksfeer er toe bijdraagt het maximale uit iedereen, en dus ook uit jou te halen. Onze praktijkbegeleiders volgen bijscholing’s cursussen en zetten samen met de leerling een persoonlijk leerplan op. Er wordt weinig in de nacht gewerkt.
Wat bieden wij leerlingen en stagiaires?
– Werken in een ambitieus, enthousiast en dynamisch bedrijf.
– Werken in een modern bedrijf.
– Ons bedrijf is voorzien van goede afzuig installatie’s in de broodbakkerij en een geairconditoneerde banketbakkerij en winkel.
– Werken met een modern machinepark die voldoen aan alle eisen omtrent ARBO en veiligheid.
– Ons bedrijf voldoet volledig aan alle eisen omtrent de “hygiënecode voor de bakkerij”en het hygiëneplan is volledig doorgevoerd in het gehele bedrijf.
– Werken samen met enthousiaste vakmensen die leerlingen zo goed mogelijk zullen begeleiden.
– Prettige en goede begeleiding van een praktijkbegeleider die tevens je aanspreekpunt is voor zowel alles wat de opleiding aangaat als andere vragen of problemen.
– De praktijkopleider begeleidt de leerling zodat de opleiding conform de opleidingsplanning geborgd is.
– De mogelijkheid om veel ervaring op te doen.
– Afwisselend werk.
– Vaardigheden en technieken die in een deelkwalificatie voorkomen maar niet voorkomen in de normale productie worden ook behandeld en aangeleerd en daarvoor zal voor zover nodig extra/andere grondstoffen voor worden ingekocht.
– Wij zorgen ervoor dat zowel de vaktechnische vaardigheden als het sociale aspect de aandacht krijgt. Je ontwikkelt je als teamspeler.
– Hulp bij sociale vaardigheden.
– Wij stellen onze medewerkers in staat en stimuleren ze om cursussen, vak bijeenkomsten, workshop en vakbeurzen te bezoeken en aan deel te nemen.
– Wij stimuleren onze medewerkers om deel te nemen aan vakwedstrijden.
– Eventuele carrière mogelijkheden.
– Kortom: Wij bieden jou: Investeren in jezelf!
Wat verwachten wij van een leerling en stagiaires?
– Motivatie!
– Positieve instelling.
– Dat de leerling zijn best doet om als enthousiast lid te worden opgenomen in ons medewerkers team. Dit is belangrijk bij het werken in teamverband.
– Geen school verzuim.
– Afspraken tav opleiding nakomen.
– Dat de leerling zich met volle interesse inzet om zijn werk goed te verrichten.
– Dat de leerling leergierig is en open staat voor de vele vragen en de nieuwe ervaringen en indrukken die hij tijdens zijn opleiding tegen komt.
– De bereidheid om te investeren in jezelf!
Wat wij belangrijk vinden bij het opleiden van leerlingen en stagiaires?
– Op de goede manier aanleren van beroepsvaardigheden.
– Vaktechnische kennis overdracht.
– Voldoende aandacht voor de leerling.
– 1 X per twee weken overleg tav vorderingen van de opleiding.
– 1 X per twee maanden overleg met ROC.
– Zelfstandigheid (zelf initiatief) van de leerling bij de opleiding.
– Inzicht (krijgen) in het ontwikkelen van het productieproces, waardoor een betere beheersing van het productieproces mogelijk is en dit leidt tot een beter eindproduct.
– Samen met al onze medewerkers er voor zorg dragen dat er een sfeer wordt gecreëerd rond hem/haar dat hij zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en daardoor de opleiding afrond en door kan groeien in het bedrijf.
Wat wij willen dat de leerling of stagiaire in ons bedrijf gaat bereiken?
– Wij vinden het belangrijk dat de leerling op een prettige, leerzame manier de nodige kennis op doet van de vooraf gestelde doelstelling.
– De beroepsvaardigheden kunnen toepassen.
– Wij zouden graag zien dat de leerling de aangeleerde vaardigheden op een zodanige manier leert gebruiken zodat deze in overeenstemming komen met onze visie, maar ook deze vaardigheden leert gebruiken in het verdere verloop van zijn/haar loopbaan.
– Wij willen graag bereiken dat deze zelfstandig kan werken, gemotiveerd en flexibel is en klantgericht en bedrijfsgericht heeft leren denken en handelen in team verband.
– Binnen de afgesproken tijd zijn opleiding afrondt.
– Betere uitstraling naar de maatschappij toe.
– Zowel in het sociale als arbeidsniveau ervaring op doet waar hij in de rest van zijn leven van profiteert en de vruchten van kan plukken.
– Het hoogst haalbare wat in hem zit.