ONZE VISIE OVER MEDEWERKERS IN ONS BEDRIJF

Wat voor een bedrijf zijn wij?
Luxe Bakkerij Martin is een speciaalzaak in brood, banket/patisserie en chocolade. Wij zijn een ambitieus, enthousiast en dynamisch bedrijf, “met een frisse blik”. Een bedrijf dat zich in de loop der jaren sterk heeft ontwikkeld.
Ambitieus:
Wij hebben de ambitie om elke dag weer de lekkerste en mooiste producten van Nederland te maken en onze klanten te ontvangen als gasten. Uitleg te geven over onze producten, advies en ideeën te geven over een lekkere invulling van een ontbijt, lunch, feestje of gezellig avondje.
Enthousiast:
Met een gezonde dosis enthousiasme zorgen onze medewerkers, een team van vakmensen, ervoor dat er iedere dag de puntjes op de i worden gezet.
Dynamisch:
Wij zijn een bedrijf dat volop in beweging is. Welke zijn producten en service blijft verbeteren, vernieuwen en aanpassen. Om zo, zo goed mogelijk, aan de wensen van de klant tegemoet te komen en te blijven verrassen. Luxe Bakkerij Martin is een ambachtelijke bakkerij waar alleen gebruik wordt gemaakt van kwaliteitsgrondstoffen. Zo al eerder is beschreven werk je in een enthousiast team, waar een prettige en gezellige werksfeer er toe bijdraagt het maximale uit iedereen en dus ook uit jou te halen.
Wat bieden wij onze medewerkers?
– Een ambitieuze, enthousiaste en dynamische bedrijfsvoering.
– Werken in een modern bedrijf.
– Werken in een bedrijf dat is voorzien van goede klimaatsbeheersingsapparatuur.
– Werken met een modern machinepark in moderne werkruimtes die voldoen aan alle eisen omtrent ARBO en veiligheid.
– Het bedrijf voldoet volledig aan alle eisen omtrent de HACCP, vastgelegd in de “hygiënecode voor de bakkerij”. Het hygiëneplan is volledig doorgevoerd in het hele bedrijf.
– Samenwerken met enthousiaste vakmensen.
– Afwisselend werk.
– Werken in een bedrijf waar veel waarde wordt gehecht aan een prettige werksfeer.
– Werken in een hecht team met zeer korte “communicatielijnen” waardoor iedere medewerker actief betrokken is bij de bedrijfsvoering.
– Wij stellen onze medewerkers in staat en stimuleren ze om cursussen, vak bijeenkomsten, workshops en vakbeurzen te bezoeken en aan deel te nemen.
– Waardering! Elke medewerker is een onderdeel van de schakel van het bedrijf en dus even belangrijk.
– Wij stimuleren onze medewerkers om deel te nemen aan vakwedstrijden.
– (Eventuele) carrière mogelijkheden.
– Een goed loon: conform CAO Bakkersbedrijf.
– Nette bedrijfskleding.
– Kortom: een uitdagende baan!
Wat verwachten wij van onze medewerkers?
– Motivatie!
– Positieve en kritische opstelling, iemand die wil mee werken en denken.
– Dat de medewerker zijn best doet om als enthousiast lid te worden opgenomen in ons team. Dit is belangrijk bij het werken in teamverband.
– Dat de medewerker zijn best doet om onze werkwijze en planning snel onder de knie te krijgen en goed uit te voeren.
– Dat de medewerker leergierig is (je bent nooit uitgeleerd) en open staat voor de antwoorden op de mogelijke vragen en de nieuwe ervaringen en indrukken die hij tijdens zijn werkzaamheden tegen komt.
– Afspraken tav werkzaamheden nakomen.
– Deze zelfstandig kan werken, gemotiveerd en flexibel is en klantgericht en bedrijfsgericht kan denken en handelen in team verband.
– De medewerker alle vaardigheden op een zodanige manier gebruikt zodat deze in overeenstemming komen met onze visie.
– Dat de medewerker zich houdt aan de afspraken die gelden binnen het bedrijf en die zijn geformuleerd in het “huishoudelijk reglement” die de werknemer krijgt overhandigd bij in dienst treding.
– Dat de medewerker het belang van onze klant voorop stelt, want deze betaalt immers jouw salaris.
– Dat de medewerker zich met volle interesse inzet om zijn werk goed te verrichten.
– Geen onnodig ziekteverzuim.
Wat wij belangrijk vinden bij het begeleiden van onze medewerkers?
– Het op de goede manier aanleren van beroepsvaardigheden (indien, en voor zover de werknemer deze nog niet beheerst).
– Er voor zorg dragen dat men onze werkplanning begrijpt en volgens deze planning kan werken.
– Een goede en intensieve begeleiding.
– Voldoende aandacht geven aan de medewerker.
– Na enkele weken van indiensttreding een functionering/begeleidingsgesprek.
– Regelmatig vindt er een functioneringsgesprek plaats om wederzijds “vinger aan de pols te houden”
– Regelmatig werkoverleg met de betrokken partijen voor een nog betere bedrijfsvoering en producten.
– Samen met al onze medewerkers er voor zorg dragen dat er een sfeer wordt gecreëerd rond hem/haar dat hij zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en daardoor door kan groeien in het bedrijf.
Werkklimaat
Werken in een gezellige en boeiende sfeer heeft een hoge prioriteit. Dit alles in het belang van onze klanten, medewerkers en het bedrijf. Het is een belangrijke stimulans voor de motivatie. Alleen gemotiveerde medewerkers kunnen elke dag weer een prestatie van formaat bewerkstelligen en een positieve indruk geven over ons bedrijf naar buiten toe. Het doel van Luxe Bakkerij Martin is met positieve, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers onze klanten elke dag weer van dienst te zijn.