ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

 • De workshops worden gegeven door Martin Brood Patisserie Chocolade, hierna vernoemd als organisatie.
 • Deelname geschied op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van kleding en persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
 • Workshops die aangeduid zijn met één ster is voor deelnemers vanaf 10 jaar. Deelnemers van 11 t/m 14 jaar mogen deelnemen onder begeleiding van een volwassenen die zich ook ingeschreven heeft voor de workshop. Vanaf 15 jaar mogen de deelnemers alleen deelnemen.
 • De workshops die zijn aangegeven met twee of drie sterren zijn voor deelnemers vanaf 15 jaar.
 • Workshops voor de jeugd worden aangeduid met: Jeugdworkshop.
 • De organisatie heeft het recht om de workshop bij onvoldoende deelnemers te annuleren. Uw deelnemersgeld word dan teruggestort op uw bankrekening.
 • Uw deelname is pas definitief zodra u zich via de webshop heeft ingeschreven en betaald heeft via ideal of het inschrijfformulier bij ons in de winkel, volledig ingevuld, heeft ingeleverd en het deelnemersgeld heeft betaald.
 • Bij verhindering wordt alleen schriftelijk annulering aanvaard. Annuleringskosten zijn:minder dan 14 dagen voor de workshop 100% van het deelnemersgeld, Tussen de 14 en 31 dagen voor de workshop 50 % van het deelnemersgeld, meer als 31 dagen voor de workshop 25% van het deelnemersgeld.
 • Houd u er rekening mee dat er deelnemers kunnen zijn die minder bakervaring heb dan u.
 • De “enjoy baking workshops” zijn ook voor deelnemers zonder enige bakervaring.
 • De workshops worden wel aangeduid met een of meerdere sterren. Bij meerdere sterren zijn de behandelde technieken moelijker.